Ο ιστότοπος www.qbazaar.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου που εδρεύει στο Ν.Ιωαννίνων .

Το κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα του καταστήματος όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.